loader

У дослідженні детально розглядається аналіз основних типів партійних систем та їх змін у пострадянських країнах протягом 1992–2019 років. Проаналізовано еволюцію основних критеріїв щодо класифікації партійних систем. За основу взято базу даних про всі парламентські вибори, що відбулися в посткомуністичних країнах з 1992 року. У дослідженні стверджується, що більшість партійних систем пострадянських країн не є стабільними і зазнають постійних змін. На цій основі 16 партійних систем, які продовжують існувати в посткомуністичних країнах з 1992 по 2019 рік, майже наполовину віднесені до переважаючих партійних типів. Результати свідчать, що Киргизстан та Молдова перейшли від переважаючого типу партії до багатопартійного. Росія, Вірменія та Україна змінили партійну систему з багатопартійного на переважаючий тип партії. Азербайджан, Казахстан і Таджикистан залишаються в партійній системі з переважаючою партією з перших виборів. Словаччина, Чехія та країни Балтії залишаються у багатопартійній системі з початку перших виборів.

W. Lebediuk, Плинність партійних систем у посткомуністичних країнах (1992−2019),
„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 1, s. 79–95 (DOI: 10.36874/RIESW.2019.1.3).