loader
banner

Деталі проєкту

  • Категорія : Регіональна політика

Інфраструктура займає ключове місце в розвитку економіки, оскільки її існування пов’язане зі станом продуктивних сил і територіальним поділом праці, а також ефективністю функціонування сфери матеріального виробництва. Інфраструктурне облаштування економіки країни з одного боку залежить від темпів модернізації, а з іншого – сама виступає постачальником економічного зростання.

Розвиток інфраструктури залежить від специфіки галузей і регіонів і здійснюється відповідно до змін у виробничій сфері. Враховуючи, що інфраструктура має істотний вплив на ефективність функціонування господарюючих суб’єктів через участь виробничих та соціальних послуг у створенні споживної вартості і ціни продукту. Актуальність даної проблеми саме і буде досліджуватись у регіональних господарських системах. Інфраструктура сучасного міста, якість міського середовища визначається діяльністю комплексу галузей міського господарства, що забезпечують населення міста і виробництво. На сьогоднішній день основні напрямки ринкової трансформації інфраструктури міст областей нашої країни базуються на відповідних положеннях загальнодержавної програми. Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року».

Проект «Стан та перспективи розвитку інфраструктури регіонів» за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

Тривалість проекту: січень-липень 2014 року.

Учасники проекту: Безпосередніми виконавцями проекту стали 24 громадські організації аналітичного спрямування із регіонів України, за виключенням Автономної Республіки Крим, що входять до складу Асоціації регіональних аналітичних центрів.

Мета проекту: полягала у проведенні оцінки рівня розвитку інфраструктури відповідних регіонів, визначенні слабких місць та розробці практичних рекомендацій щодо фінансування її розвитку.

Звіт за результатами проекту